HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Taxi Verhoeven

Taxi Verhoeven

Naam organisatie: Taxi Verhoeven
Adres: Dokter Rauppstraat 60
Postcode en plaats: 5571 CH Bergeijk​
Telefoon: 0497-577000
E-mail: info@taxiverhoeven.nl
Website: www.taxiverhoeven.nl

Taxi Verhoeven het vertrouwde adres voor rolstoel- en ziekenvervoer in Groot Bergeijk.

Doelgroep

Personenvervoer.

Activiteiten

Personenvervoer per rolstoel-taxi op basis van vergoeding uit zorgverzekering of contract.

Locaties van de activiteiten

Vervoer naar medisch geïndiceerde specialistische zorg-locatie, leer-of werkplek.

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Jaarlijkse eigen bijdragen zittend ziekenvervoer zorgverzekeraar

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

Voor dit vervoer heeft u vooraf altijd toestemming nodig van uw zorgverzekeraar of betalende partij. Voor info kunt u altijd contact opnemen met onze centrale.