HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Thuisadministratie, Wél!zijn de Kempen

Thuisadministratie, Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Thuisadministratie, Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: ta@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Wél!zijn de Kempen is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen in de thuissituatie

Doelgroep

Mensen die moeite hebben met het regelen van hun administratie en/of geldzaken

Activiteit(en)

Wél!zijn de Kempen heeft oog en aandacht voor mensen die soms tijdelijk of voor langere tijd enige hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.
De praktijk van alledag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratie en / of geldzaken.
In de afgelopen jaren is er, naast beroepsmatig georganiseerde financiële dienstverlening aan privépersonen, ook meer aandacht gekomen voor vrijwillige dienstverlening aan mensen die moeite hebben met hun administratie en financiële zaken. Het project wordt aangestuurd door een beroepskracht en is onderdeel Wél!zijn de Kempen. Een team vrijwilligers verleent praktische ondersteuning. Hoofddoel is het aanreiken van deskundige ondersteuning en een handvat, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk de administratie kan ordenen

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Geen kosten voor de hulpvrager. Wel kan er een klapper bij Wél!zijn de Kempen gekocht worden voor € 7,50

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: ta@welzijndekempen.nl
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: ta@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag