HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Verte

Verte

Naam organisatie: Verte
Straatnaam: Hobbel 8
Postcode en plaats: 5561 TN Riethoven
Telefoon: 06-42860974
E-mail: praktijkverte@gmail.com
Website: www.praktijkverte.nl

Praktijk voor;

  • psychosociale begeleiding en relatietherapie (individuele gesprekken, partnerrelatie gesprekken)
  • biofeedbacktherapie bij spanningsklachten
  • mindfulness

Gespecialiseerd in begeleiding van mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Doelgroep

Volwassenen

Activiteiten

Soms wordt je in je leven geconfronteerd met moeilijkheden die je niet alleen kunt oplossen. Dit kunnen problemen zijn met jezelf, met je partner of andere belangrijke personen binnen jouw leefwereld waardoor je niet goed meer kunt functioneren in je privé-omgeving of op het werk. Er is dan sprake van psychosociale problematiek of anders gezegd levensloopproblematiek. Het gaat dus om problemen, waar ieder mens in de loop van zijn leven mee te maken kan krijgen. Deze psychosociale problemen kunnen liggen in de:

  • persoonlijke sfeer, zoals bijv. stress, burn-out, angst, concentratieproblemen, eenzaamheid, zingeving
  • relationele sfeer, bijv. relatieproblemen, echtscheidingsproblematiek, rouwverwerking, opvoedingsproblemen
  • problemen in de werksfeer, bijv. communicatieproblemen, overbelasting, werkdruk, werkloosheid

Locatie(s) van de activiteiten

Praktijkadres: Hobbel 8, 5561 TN Riethoven
In overleg is het ook mogelijk om een afspraak te maken bij u thuis of op een andere locatie

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Dit wordt met u besproken tijdens het eerste contact

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Josan van de Mortel
Straatnaam: Hobbel 8
Postcode en plaats: 5561 TN Riethoven
Telefoon: 06-42860974
E-mail: praktijkverte@gmail.com
Website: www.praktijkverte.nl