HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Vrijwillige Coaches, Wél!zijn de Kempen

Vrijwillige Coaches, Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Vrijwillige coaches, Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Wél!zijn de Kempen is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Doelgroep

Mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben om hun eigen situatie weer aan te kunnen.

Activiteit(en)

Wél!zijn de Kempen heeft oog en aandacht voor mensen die soms tijdelijk of voor langere tijd enige hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De vrijwillige coach is een vrijwilliger die een ander ondersteunt en “coacht” om verder te kunnen. De uiteindelijke zelfredzaamheid van de cliënt staat hierbij centraal. Vrijwillige coaches helpen anderen weer grip te krijgen op de situatie. Zo leren zij je bijvoorbeeld hoe je je huishouden weer kunt organiseren of helpt je bij het aangaan van nieuwe sociale contacten. Of hoe je nieuwe hobby’s ontwikkeld of weer meer zelfvertrouwen kunt krijgen. Een coach neemt dit niet van een ander over maar staat naast de ander.

Locatie(s) van de activiteiten

Het project wordt aangestuurd door een beroepskracht en is onderdeel Wél!zijn de Kempen. Een team van vrijwilligers verleent praktische ondersteuning. Hoofddoel is het aanreiken van coaching waardoor cliënten weer zelfstandig het leven op kunnen pakken.

De contact tussen vrijwilliger en cliënt vindt plaats bij de cliënt thuis.

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee 

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Bereikbaarheid: tijdens kantoortijden