HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Wél!zijn de Kempen

Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Wij vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. De vraag van mensen staat centraal. Wij zijn kleinschalig en staan dicht bij de mensen. Wij bieden informatie, advies, begeleiding en ondersteuning.

Doelgroep

Ieder mens die in situatie terecht is gekomen waarin (tijdelijke) hulp of ondersteuning noodzakelijk is.

Activiteit(en)

-

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis, op een andere locatie

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee 

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

Bereikbaarheid: werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur

Facebook: www.facebook.com/welzijndekempen