HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Zorgloket

Zorgloket

Naam organisatie: Zorgloket gemeente Bergeijk
Adres: Burgemeester Magneestraat 1
Postcode en plaats: 5571 HB Bergeijk
Telefoon: 0497-551366
E-mail: zorgloket@bergeijk.nl
Websitewww.bergeijk.nl/zorgenvoorelkaar

Bij het Zorgloket kunnen inwoners van de gemeente Bergeijk terecht met alle vragen over en aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning. Bij de beoordeling van aanvragen wordt eerst gekeken wat iemand zelf nog kan. Vervolgens wordt gekeken waar zijn/haar omgeving (familie) bij kan helpen en pas in laatste instantie wordt de mogelijkheid van een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) overwogen.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente Bergeijk.

Activiteiten

Informatie en advies, intakegesprekken, doorverwijzingen, behandeling van aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen). 

Locatie(s) van de activiteiten

Zorgloket, bij mensen thuis (thuisbezoek)

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiƫle) bijdrage

Bij sommige Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage / eigen aandeel.

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Zorgloket gemeente Bergeijk
Adres: Burgemeester Magneestraat 1
Postcode en plaats: 5571 HB Bergeijk
Telefoon: 0497-551366
E-mail: zorgloket@bergeijk.nl
Websitewww.bergeijk.nl/zorgenvoorelkaar

Opmerkingen

-