Inmiddels is in de Vlieterdijk gestart met de uitvoering van de ‘Herinrichting Kleine Broekstraat en Industrieweg’ in Bergeijk. Vanaf de sloot aan de Vlieterdijk zal een doorsteek gemaakt worden door de Broekstraat met een hemelwaterriool naar de Kleine Broekstraat en de Industrieweg.

De Kleine Broekstraat en de Industrieweg worden tegelijk met de rioleringswerkzaamheden volledig heringericht. De werkzaamheden zullen naar schatting ca. 9 maanden duren. Aansluitend zullen in het plantseizoen 2022-2023 de groenwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Meer informatie over de herinrichting

Laatste nieuws...