Vanaf maandag 11 oktober start de aannemer met werkzaamheden op ‘t Loo in Bergeijk. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Zuidelijke Randweg Luyksgestel – Bergeijk. Doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de doorgaande weg en verbeteren van de oversteekbaarheid van de doorgaande weg door kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers). 

Start van het werk

Op 11 oktober beginnen we ter plaatse van de bebouwde komgrens en kruising Loo / Achterste Loo / Treurenberg. Aansluitend wordt ook de kruising Loo / Van den Tillaartstraat heringericht en wordt het asfalt op de rijbaan Loo (tussen de bebouwde komgrens en de Weebosserweg) vernieuwd. Al deze werkzaamheden zijn gepland om uitgevoerd te worden in de periode tot aan kerstmis.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gedurende de uitvoeringsperiode wordt dit gedeelte van de Loo afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor bestemmingsverkeer blijft deze straat zo lang als mogelijk bereikbaar vanuit de richting van Bergeijk. Fietsers en voetgangers kunnen steeds via een veilige route of korte omleiding langs de werklocaties af. Bewoners en bedrijven die rondom de kruispunten zijn gelegen worden met een bewonersbrief nog nader geïnformeerd door de aannemer.

Voor doorgaand verkeer wordt met omleidingsborden in 2 richtingen een omleiding aangegeven tussen de Fressevenweg en de Sengelsbroeksestraat. Het centrum van Bergeijk blijft ook bereikbaar via de Burgemeester Aartslaan.

Gevolgen voor de busdienst van Hermes

Als gevolg van de werkzaamheden zullen enkele bushaltes tijdelijk niet bereikbaar zijn en zal Hermes ook andere routes gaan rijden. Voor de actuele informatie over de busdienst verwijzen wij u naar de website van Hermes.

Hinder door de werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeerssituaties leveren hinder op voor omwonenden, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op deze wegen. Dat is nu eenmaal niet te voorkomen. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

Vervolg van het project

In januari hervatten we de werkzaamheden op de zuidelijke randweg op achtereenvolgens Lijnt en Hoek en de kruising met de Prinses Marijkestraat en de kruising met de Dr. Rauppstraat. Daarna volgt ook de kruising Broekstraat / Kennedylaan. Tot slot wordt de bebouwde komgrens aan de Lommelsedijk in Luyksgestel heringericht. We verwachten medio mei 2022 gereed te zijn met het gehele project.

We houden u op de hoogte over de voortgang van dit project via de projectpagina, via berichten op deze gemeentepagina en via onze Facebookpagina: Bergeijk werkt aan de weg