De gemeenteraad heeft in maart van dit jaar het verbouwingsplan voor De Kattendans vastgesteld. Om het plan uit te kunnen voeren is eerst omgevingsvergunning verleend en daarna is er een aannemer gezocht en gevonden. We zijn nu zover dat de uitvoering ook écht van start kan gaan. Op dit moment wordt een bouwterrein ingericht. Deze is voorzien op het evenemententerrein en deels rond het gebouw van De Kattendans. Daarna wordt het bestaande gebouw voor een deel gesloopt om vervolgens terug opgebouwd te worden.

Bouwterrein

Het bouwterrein wordt ingericht als werkterrein voor de verschillende aannemers die bij de verbouwing van De Kattendans betrokken zijn. Hier wordt het materieel aangevoerd en parkeren de werknemers. Het terrein zal worden afgezet met hekken en is tijdelijk niet meer openbaar toegankelijk. 

Doordat het bouwterrein wordt aangelegd op het evenemententerrein zullen niet alle jeu-de-boules banen bruikbaar zijn. De skateramp en pannakooi wel. De toegang van het bouwterrein is voorzien ter hoogte van de bestaande toegang van het evenemententerrein aan de Eerselsedijk. Ook een deel rondom het gebouw van De Kattendans zal binnen het bouwterrein liggen, waaronder een aantal parkeerplaatsen aan de achterzijde. Het overgrote deel van de bestaande parkeerplaatsen blijft voor iedereen bruikbaar, evenals de geldautomaat.
 

Laatste nieuws...

  • Welkom in de Weebosch

    26 juli vond er een feestelijke sleuteloverdracht plaats van het project Kapelledries II in de Weebosch. Het project sluit mooi aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

  • Tijdelijke gevelbeplating Kattendans

    De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding.

  • Bergeijk geeft ongebruikt schoon regenwater een 2e leven

    De gemeente Bergeijk heeft in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel een oplossing bedacht waarbij we in perioden van (extreme droogte) overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten.