Let op: geld lenen kost geld

Heeft u een woning in de gemeente Bergeijk? U kunt bij de gemeente renteloos geld lenen om uw woning energiezuiniger te maken. De lening wordt verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Let op: u kunt de lening bij SVn pas aanvragen nadat u een aanvraag heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen. Op de website van SVn vindt u wel meer informatie over de lening. 

DigiD linkStimuleringslening duurzaamheid, aanvragen
 

Maatregelen waarvoor u geld kunt lenen

U kunt geld lenen voor maatregelen die de energievraag van uw woning beperken of duurzame energieopwekking realiseren. Deze maatregelen vindt u terug op de inspiratielijst van de verordening. Een aantal voorbeelden: 

 • Isolatie: spouwmuur-, gevel-, vloer-, bodem of dakisolatie, hoogrendementsglas.
 • Ventilatie: balansventilatie met warmteterugwinning.
 • Duurzame energieopwekking: zonnepanelen of zonneboilers.
 • Duurzaam verwarmen en koken: lage temperatuur- of infraroodverwarming, warmtepomp of inductiekookplaat.
 • Overige maatregelen: energielabel, gasafsluiting, maatwerkadvies, afsluitkosten of financieringskosten.

Kenmerken lening

De rente van de lening is gedurende de hele looptijd 0%. U moet jonger zijn dan 76 jaar om in aanmerking te komen voor de lening. De lening is annuïtair en wordt verstrekt via een bouwdepot. U kunt gebruik maken van een consumptieve/persoonlijke of hypothecaire lening.

Let op: Om een lening aan te gaan wordt door SVn een krediettoets (BKR) gedaan. Alleen wanneer de uitkomst van deze toets positief is, wordt de lening verstrekt.

Bij een consumptieve/persoonlijke lening:

 • Bent u eigenaar of huurder (met toestemming van de verhuurder) van een woning in de gemeente Bergeijk.
 • Leent u tussen € 2.500 en € 10.000
 •  Is de looptijd van de lening 10 jaar.

Bij een hypothecaire lening:

 • Bent u eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk.
 • Leent u tussen € 10.001 en € 40.000.
 • Is de looptijd van de lening 20 tot 30 jaar.
 • Het afsluiten van een hypothecaire lening brengt extra kosten met zich mee, denk aan de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte (deze zijn mee te financieren in de lening).
 • Het afsluiten van een lening brengt afsluitkosten met zich mee (€ 875). Ook deze zijn mee te financieren in de lening

Alle specifieke kenmerken van de lening vindt u in de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Bergeijk(externe link).
 

Lening aanvragen

U moet de aanvraag doen voordat u de maatregelen uitvoert. Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een aanvraag stimuleringslening duurzaamheid in.
 2. Als uw aanvraag ontvangen is, bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor de lening. Dit wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria uit de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Bergeijk(externe link).
 3. Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. 
 4. Als u in aanmerking komt, kunt u een offerte voor een lening aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen. Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte.
 5. Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.

Bij het indienen van een aanvraag heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van de materialen en werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren voor het verduurzamen van uw woning.

Vragen

Heeft u vragen over een lopende aanvraag? Of wilt u meer informatie over de voorwaarden van de gemeente?

Neem dan contact op met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497 - 55 14 55 of via e-mail: energie@bergeijk.nl

Heeft u financiële vragen over de lening?

Dan kunt u terecht bij SVn, telefoonnummer 088 - 25 39 400, kijk ook op www.svn.nl(externe link).