De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding. Op deze manier kan de opleverdatum van 1 september gewoon worden aangehouden. Deze datum is voor de Kattendans van groot belang omdat vanaf medio september gestart wordt met een aanloopprogrammering, gevolgd door de officiële opening van het theaterseizoen. Het gebouw zal dus bij de opening nog niet de unieke uitstraling hebben zoals die bedacht is. De definitieve gevelbekleding wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 aangebracht. We zijn nog steeds verheugd dat we het project in deze tijden binnen de vooraf gestelde planning en financiële kaders kunnen opleveren.  

Laatste nieuws...

  • Welkom in de Weebosch

    26 juli vond er een feestelijke sleuteloverdracht plaats van het project Kapelledries II in de Weebosch. Het project sluit mooi aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

  • Bergeijk geeft ongebruikt schoon regenwater een 2e leven

    De gemeente Bergeijk heeft in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel een oplossing bedacht waarbij we in perioden van (extreme droogte) overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten.

  • Bij extreme hitte: Aangepaste openingstijden milieustraat en afvalinzameling

    Houdt u er rekening mee dat vanaf code geel de afvalinzameling om 06.00 uur start en de milieustraat zijn openingstijden kan aanpassen.