Heeft u door COVID19 veel minder inkomen gekregen en hebt u problemen met het betalen van uw huur, hypotheek en andere vaste lasten? Dan kunt u misschien een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten - ook wel TONK genoemd. 

Looptijd is verlengd tot 1 oktober 2021 en voorwaarden zijn aangepast voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

We spreken nu van twee periodes:

 • Periode 1: van 1 januari tot 1 juli 2021
 • Periode 2: van 1 juli tot 1 oktober 2021

Aanvragen kan tot 1 november 2021.

Hebt u door corona minder inkomsten?

Kunt u daardoor uw noodzakelijke lasten niet meer betalen?

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Gemeentelijke belasting
 • Huur
 • Hypotheekrente
 • Opstalverzekering
 • Overige lopende verplichtingen
 • Water
 • Waterschapsbelasting
Infographic Tijdelijke Ondersteuning Maatschappelijke kosten

Voorwaarden:

 • U hebt door de coronamaatregelen veel minder inkomen dan voorheen. Ondernemers, flexwerkers, mensen met een 0-urencontract, mensen in loondienst die minder uren kunnen werken of ontslagen zijn.
 • U bent eigenaar of hoofdhuurder van uw woning.
 • U heeft geen recht op een andere regeling (zoals een toeslag vanuit het UWV of een WW-uitkering) of u heeft met deze regelingen nog te weinig inkomen om de noodzakelijke kosten te betalen.
 • U heeft onvoldoende vermogen om de noodzakelijke kosten te betalen. Het gaat om beschikbare geldmiddelen, dus bijv. geen overwaarde van uw woning.

Let op: het volgende verandert zowel voor de eerste als de tweede periode TONK: Aanvragen worden niet langer afgewezen als er recht is op woonkostentoeslag of huurtoeslag of als de aanvrager woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangt.

Uitleg stappenplan 4 verschillende situaties

 1. U heeft eerder een aanvraag ingediend en een TONK-uitkering ontvangen. U ontvangt automatisch een bijbetaling. U hoeft niets te doen. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten neemt contact met u op.
 2. Uw heeft eerder al een aanvraag TONK ingediend die is afgewezen. Uw aanvraag wordt opnieuw beoordeeld. U hoeft niets te doen. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten neemt contact met u op.
 3. U heeft over periode 1 een TONK-uitkering ontvangen en denkt ook in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering over periode 2. U kunt een aanvraag indienen voor periode 2. U moet deze zelf aanvragen vóór 1 november 2021 via www.kempengemeenten.nl/tonk.
 4. U heeft nooit eerder een aanvraag TONK ingediend. U kunt alsnog een aanvraag indienen voor zowel periode 1 als periode 2. U moet deze zelf aanvragen vóór 1 november 2021 via www.kempengemeenten.nl/tonk.

Hoogte uitkering TONK en looptijd zijn aangepast

 • De eenmalige tegemoetkoming voor de periode 1 januari tot 1 juli is verhoogd tot eenmalig € 3.000,- of eenmalig € 6.000,-;
 • Ook voor de periode van 1 juli tot 1 oktober is nu een tegemoetkoming beschikbaar.

Kijk voor de voorwaarden op www.kempengemeenten.nl/tonk

Vragen? Kijk op de website of bel

Kempengemeenten, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Tel: 0497 - 74 55 44
www.kempengemeenten.nl/tonk

Download de tekst van dit artikel in de vorm van een infographic.

Laatste nieuws