Op 16 maart 2023 heeft het Gemeentelijk Stembureau (GSB) tijdens een openbare zitting beslist over de vaststelling van de uitslag.