Op maandag 21 maart 2022 heeft in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare zitting van het hoofdstembureau / centraal stembureau plaatsgevonden. Tijdens de zitting is er beslist over de vaststelling van de uitslag.

Zitting hoofdstembureau / centraal stembureau terugkijken

Vaststelling van de uitslag

Op 21 maart heeft het hoofdstembureau / centraal stembureau de uitslag definitief vastgesteld.

Procesverbaal P22 van de vaststelling van de uitslag

Op 21 maart heeft tevens de controle van de zetelverdeling P22 plaatsgevonden.

Verslag controle zetelverdeling P22 

Verslag controletelling van de gemeente Bergeijk