De gemeente Bergeijk heeft op vrijdag 8 oktober een aannemingsovereenkomst ondertekend met het Bergeijkse bedrijf Moeskops’ Bouwbedrijf BV voor de verbouwing van de Kattendans in Bergeijk. Met Moeskops en onderaannemers (TES Installatietechniek Projecten BV en Van den Buijs Installatie) voor de W- en E-installatie, is het bouwteam compleet. Nu de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet is de aanbestedingsprocedure afgerond en kunnen de werkzaamheden beginnen. Deze maand zullen er nog vooral sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om vanaf 1 november te beginnen aan de wederopbouw. September volgend jaar, tegelijk met de start van het nieuwe theaterseizoen, staat de oplevering van de nieuwe Kattendans gepland. 
 

Na de vaststelling van het definitieve ontwerp van de Kattendans, door de gemeenteraad in maart van dit jaar, is in een bouwteamconstructie het ontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp en bestek. Onder aanvoering van Bureau Franken (projectmanagement) is samen met Diederendirrix (architect), De Kattendans (hoofdgebruiker), Gemeente Bergeijk (opdrachtgever) en Moeskops (aannemer) een uitvoeringsgereed ontwerp en bestek opgesteld. Op basis hiervan heeft Moeskops een prijsaanbieding gedaan en heeft de gemeente hen de uitvoeringsopdracht gegund.

Dankzij de inzet én de intensieve samenwerking van het bouwteam kan de verbouwing van de Kattendans, ondanks corona en de stijgende bouwprijzen, toch gerealiseerd worden binnen de gestelde planning en het budget. 
 

Laatste nieuws...

  • Welkom in de Weebosch

    26 juli vond er een feestelijke sleuteloverdracht plaats van het project Kapelledries II in de Weebosch. Het project sluit mooi aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

  • Tijdelijke gevelbeplating Kattendans

    De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding.

  • Bergeijk geeft ongebruikt schoon regenwater een 2e leven

    De gemeente Bergeijk heeft in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel een oplossing bedacht waarbij we in perioden van (extreme droogte) overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten.