De gemeente Bergeijk heeft op vrijdag 8 oktober een aannemingsovereenkomst ondertekend met het Bergeijkse bedrijf Moeskops’ Bouwbedrijf BV voor de verbouwing van de Kattendans in Bergeijk. Met Moeskops en onderaannemers (TES Installatietechniek Projecten BV en Van den Buijs Installatie) voor de W- en E-installatie, is het bouwteam compleet. Nu de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet is de aanbestedingsprocedure afgerond en kunnen de werkzaamheden beginnen. Deze maand zullen er nog vooral sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om vanaf 1 november te beginnen aan de wederopbouw. September volgend jaar, tegelijk met de start van het nieuwe theaterseizoen, staat de oplevering van de nieuwe Kattendans gepland. 
 

Na de vaststelling van het definitieve ontwerp van de Kattendans, door de gemeenteraad in maart van dit jaar, is in een bouwteamconstructie het ontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp en bestek. Onder aanvoering van Bureau Franken (projectmanagement) is samen met Diederendirrix (architect), De Kattendans (hoofdgebruiker), Gemeente Bergeijk (opdrachtgever) en Moeskops (aannemer) een uitvoeringsgereed ontwerp en bestek opgesteld. Op basis hiervan heeft Moeskops een prijsaanbieding gedaan en heeft de gemeente hen de uitvoeringsopdracht gegund.

Dankzij de inzet én de intensieve samenwerking van het bouwteam kan de verbouwing van de Kattendans, ondanks corona en de stijgende bouwprijzen, toch gerealiseerd worden binnen de gestelde planning en het budget. 
 

Laatste nieuws...