De coronacrisis heeft ook voor (sport)verenigingen, de culturele en creatieve sector en andere maatschappelijke organisaties binnen Bergeijk grote gevolgen gehad. We beschikken in Bergeijk over een bruisend sportief en cultureel verenigingsleven. Hier zijn we trots op en we willen dit graag zo behouden. Onze verenigingen en lokale organisaties betekenen veel voor onze lokale samenleving. 

De gemeente Bergeijk heeft daarom besloten deze sector te helpen door financiële gelden (compensatiepakket coronacrisis) beschikbaar te stellen, die zij vanuit het Rijk heeft ontvangen. De financiële ondersteuning is bedoeld voor verenigingen en organisaties die minder inkomsten en/of meer uitgaven hebben gehad welke direct aan de Coronacrisis of Coronamaatregelen te relateren zijn. 

We hebben besloten om de beleidsregel voor coronacompensatie 2e tranche te verlengen tot en met 1 februari 2022. 

Bent u bestuurslid van een Bergeijkse vereniging of organisatie en wilt u weten of uw vereniging of organisatie in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning? Alle voorwaarden zijn opgenomen in de verlening beleidsregel voor Coronacompensatie 2021 2e tranche.

Aanvraagformulier Coronacompensatie 2021 2e tranche

Aanvragen dienen uiterlijk 1 februari 2022 bij ons binnen te zijn.

Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met Peter Kamps, Beleidsmedewerker Welzijn, via het algemene nummer 0497 - 551 455 of per e-mail: p.kamps@bergeijk.nl.