De aanleg van de Diepveldenweg is nog in volle gang. Het deel vanaf de Waterlaat in Bergeijk tot aan de Boevenheuvel is gereed. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verleggen van een grote persleiding van Waterschap de Dommel nabij de provinciale weg N397. Daarnaast is de aannemer ook gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de provinciale rotonde inclusief de aansluitingen. Vanaf begin januari gaat het verkeer op de provinciale weg rijden via een zogenaamde bypass. Dit is een korte tijdelijke omlegging van de provinciale weg zodat de aannemer de rotonde kan aanleggen. De verwachting is dat de Diepveldenweg en de rotonde in maart 2022 in gebruik genomen kunnen worden. We maken daarbij wel het voorbehoud dat de weersomstandigheden nog voor vertraging kunnen zorgen.