Dinsdag 26 juli was voor een aantal nieuwe bewoners in de Weebosch een speciale dag. In de namiddag kregen zij namelijk op feestelijke wijze de sleutel overhandigd van hun nieuwe huis.

Het project Kapelledries II in de Weebosch bestaat uit 14 nieuwe woningen waaronder 6 sociale huurwoningen, 5 koopwoningen (waarvan 3 rijtjeswoningen voor starters en 2 hoekwoningen voor doorstromers) en 3 vrije kavelwoningen (ook bestemd voor doorstromers of levensloopbestendige/senioren woningen). Het project sluit daarmee perfect aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

Bouwambitie Bergeijk

In Bergeijk hebben we een stevige bouwambitie. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ideeën niet slechts ideeën blijven, maar dat we concreet stappen maken. Zo ook in de Weebosch. Twee jaar geleden is het bestemmingsplan Kapelledries II vastgesteld door de gemeenteraad. En gisteren, dinsdag 26 juli, ontvingen de bewoners van 14 nieuwe woningen de sleutel van hun nieuwe huis. Voor de realisatie van dit plan hebben we nauw samengewerkt met de initiatiefnemer en de woningcorporatie. Dat er veel belangstelling was voor het project, was bij de inschrijving vorig jaar gelijk duidelijk. Maar liefst 40 geïnteresseerden meldde zich voor het plan. We zijn dan ook erg blij dat dit project (naar verwachting) uitgebreid gaat worden met nog eens bijna 50 woningen in het plan Kapelledries fase III. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd. Het streven is om in het najaar van 2022 het ontwerpplan voor deze locatie te kunnen laten zien.

Laatste nieuws...

  • Tijdelijke gevelbeplating Kattendans

    De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding.

  • Bergeijk geeft ongebruikt schoon regenwater een 2e leven

    De gemeente Bergeijk heeft in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel een oplossing bedacht waarbij we in perioden van (extreme droogte) overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten.

  • Bij extreme hitte: Aangepaste openingstijden milieustraat en afvalinzameling

    Houdt u er rekening mee dat vanaf code geel de afvalinzameling om 06.00 uur start en de milieustraat zijn openingstijden kan aanpassen.