Vanaf maandag 27 februari beginnen de werkzaamheden aan het Eykereind. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde bij de brandweerkazerne (Borkelsedijk) en de rotonde Fressevenweg/Enderakkers. Dit gedeelte van het Eykereind zal volledig gereconstrueerd worden. Dat betekent dat naast kabel- en leidingwerk van nutsbedrijven en de bovengrondse inrichting (bestrating etc.) ook de riolering wordt vervangen. Daarnaast komt er ook een nieuw hemelwaterriolering.  We starten de werkzaamheden bij de rotonde van de brandweer en werken toe naar de rotonde van het Fressevenweg/Enderakkers (tankstation). 

Wijziging busdienst lijn 18 en 318

Lijn 18 blijft de haltes rondom het centrum van Bergeijk in 1 richting aandoen en er komt een vervangende halte voor Eykereind ter hoogte van de rotonde Fressevenweg, aan de kant van Westerhoven. De haltes Broekstraat en Loo komen te vervallen. Reizigers kunnen opstappen op 1 van de andere haltes.

Lijn 318 rijdt een verkorte route door Bergeijk en maakt niet meer de ronde rondom het centrum. Ook voor deze lijn is er een tijdelijk halte ter hoogte van de rotonde Fressevenweg aan de kant van Westerhoven. Lijn 318 rijdt wel normaal door naar Luyksgestel.

Voor vragen en opmerkingen verwijzen wij u door naar de klantenservice van Hermes op 0800-022 2277. Bereikbaar op:

Maandag tot en met vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag  09.00 – 18.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur

Alle actuele informatie in verband met de busdienst is te vinden op de website van Hermes(externe link)

Busomleiding Eykereind

Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavond werkzaamheden Eykereind aftrap -

  Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de particuliere percelen. Hierin faciliteert en stimuleert de gemeente door een bijdrage.

  Download de presentatie werkzaamheden Eykereind aftrap 

 2. Afgerond: Informatieavond werkzaamheden Eykereind ontwerpplan -

  Op donderdag 17 februari heeft een 2e informatieavond plaatsgevonden over de werkzaamheden Eykereind tussen de rotonde Brandweerkazerne/Borkelsedijk en de rotonde Enderakkers/Fressevenweg. Op de avond is het ontwerp gepresenteerd en zijn de aanwezigen bijgepraat over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

  Download de presentatie werkzaamheden Eykereind ontwerpplan

 3. Afgerond: Besteks- en aanbestedingsgereed maken

  Tweede kwartaal 2022

 4. Afgerond: Informatieavond werkzaamheden Eykereind uitvoering -

  De aannemer van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden zijn gepland. Vandaar dat we aanwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden hebben uitgenodigd voor de informatieavond ‘uitvoering’. Deze informatieavond vond plaats op dinsdag 14 februari 2023.

  Tijdens deze avond zijn we even kort teruggekomen op de plannen en de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater, maar verder stond de avond in het teken van de uitvoering. De aannemer heeft zich gepresenteerd en heeft de werkzaamheden, de afsluiting en omleidingen, planning en fasering doorgenomen.

  Download de presentatie werkzaamheden Eykereind uitvoering

 5. Afgerond: Opbreken straatwerk fase 1 -

  Start kabels en leidingen

 6. Afgerond: Opbreken rijbaan fase 1 -

  Archeologie

 7. Momenteel bezig: Aanbrengen asfalt onderlagen -

  1e fase

 8. Nog te doen: Aanbrengen asfalt onderlagen -

  2e fase

 9. Nog te doen: Aanbrengen asfalt deklaag -

  Gehele gebied