Wellicht heeft u er iets van meegekregen. Aan de Heuvel/Dorpsstraat in Riethoven zijn we al een tijdje bezig met werkzaamheden. Voor de aanleg van het nieuwe fietspad Westerhoven – Riethoven moest voor de vakantie eerst een persleiding worden vervangen en verlegd. De persleiding lag namelijk op de plek van het nieuw aan te leggen fietspad. Een mooie samenwerking tussen de gemeente Bergeijk en Waterschap De Dommel. In september gaan we beginnen aan de werkzaamheden voor de nieuwe fietsverbinding. In het kader van werk met werk maken, wordt er naast het 3,5 meter brede, betonnen, vrijliggende fietspad, ook een fietsoversteek gerealiseerd en halverwege de Heuvel een middengeleider gemaakt. De werkzaamheden worden o.a. gefinancierd uit het maatregelenpakket rondom de nieuwe N69. Daarnaast wordt ook nog groot onderhoud op de weg uitgevoerd. Slechte vakken worden uitgefreesd en de volledige rijbaan wordt voorzien van een nieuwe deklaag met belijning, conform een 60km weg.

Afsluiting en omleiding

Om de werkzaamheden aan de weg veilig te laten verlopen, moet deze worden afgesloten voor autoverkeer. De omleidingsroute loopt via de Provincialeweg (N397), Eikestraat, Boshovensestraat, Dorpstraat en omgekeerd. Fietsverkeer kan veilig langs het werk worden geleid. We proberen het vrijliggende fietspad zo snel mogelijk gereed te hebben zodat men daar al gebruik van kan maken. De afsluiting en omleidingen gaan in week 42 van start en duren naar verwachting tot en met week 45. Helaas gaat het één en ander leiden tot overlast. We vertrouwen op ieders begrip.