Op vrijdag 4 februari 2022 heeft in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden. Tijdens de zitting is er beslist over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens heeft de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatsgevonden.

Zitting Centraal Stembureau terugkijken

Kandidatenlijsten

Op 1 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten onderzocht.

Bekijk het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Op 4 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten definitief vastgesteld. Ook zorgden ze voor de nummering van de lijsten.

Bekijk het proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Tot en met 8 februari kon er beroep ingediend worden tegen de beslissing van het centraal stembureau. Daarna werden de kandidatenlijsten definitief.

Bekijk de definitieve kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing