Aan het woord over de Wmo

HOME  |  Wmo  |  Aan het woord over de Wmo

Aan het woord over de Wmo

"Zorg is niet in hokjes te plaatsen"

Chaya van Vlokhoven is directrice en oprichtster van Rensis Zorg in Bergeijk. Onder één dak biedt zij opvang en zorg aan kinderen met uiteenlopende hulpvragen. Chaya van Vlokhoven: “Bij Rensis Zorg denken we niet in hokjes. Zowel ons team als onze omgeving zijn erop ingericht dat er voor elk kind persoonlijke aandacht en passende opvang is.”

Uniek concept

Door haar eigen scholing en ervaring heeft Chaya een duidelijke visie op zorg. Maar haar kritische houding ten opzichte van zorg in Nederland heeft ook een andere aanleiding. “Ik heb zelf een zoontje met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Al snel bleek dat wij nergens die zorg konden vinden die voldeed aan de vraag van onze zoon en de wensen van ons als ouders.” Met name het gebrek aan communicatie richting de ouders en het star en rechtlijnig denken stoorden Chaya. “Ik ging nadenken over wat er miste in zorgland. Wat is het toch dat het zo moeilijk maakt om deze kinderen te geven wat ze nodig hebben? Wat is maatwerk en wat verstaat men onder klantgerichtheid?” Uiteindelijk leidde dit Chaya naar het unieke concept van Rensis Zorg. “Voor wat betreft wet- en regelgeving maakte ik het mezelf moeilijk met dit unieke concept, maar ik zette door. Samen met mijn man ging ik op zoek naar een geschikte locatie; één plek met ruimte voor alle kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.” Rensis Zorg vestigde zich uiteindelijk in de Bucht in Bergeijk en is vandaag de dag zo ingericht dat ze een breed zorgaanbod heeft.

Begeleiding en behandeling

Kinderen met een beperking kunnen bij Rensis Zorg terecht voor dagopvang, naschoolse opvang, logeren en alle andere vormen van begeleiding en behandeling. Chaya: “Per kind stellen we een zorgarrangement op, afgestemd op de persoonlijke zorgbehoefte. Wij weten dat kinderen fases doormaken en hun behoeftes daarom steeds veranderen. We maken daarom geen plannen voor de duur van een jaar, maar blijven ze steeds opnieuw aanpassen.” En dan: “Het is ons doel om vaste opvang te voorkomen, of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen. Dit doen we door op bepaalde momenten de opvang over te nemen van de ouders. Kinderen kunnen daarom bij ons logeren of we zorgen bijvoorbeeld voor dagopvang zodat ouders met een kind die intensieve zorg behoeft ook de mogelijkheid hebben om te blijven werken. Maar we doen ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en investeren in oudercoaching. We willen de ouders vaardigheden aanleren die zij thuis kunnen toepassen. ”Elk kind heeft een vaste begeleider, een zogenaamde cliëntbegeleider. “Omdat wij het zo belangrijk vinden dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, kan deze cliëntbegeleider of een specialist binnen ons eigen team ook thuis ingezet worden om advies te geven.” Het team van Rensis Zorg is erg divers in haar expertises. “We hebben vaste ketenpartners welke we bijvoegen als daar behoefte aan is. Zo kijkt er soms een gedragsspecialist met ons mee. Al blijkt hulp van buitenaf nauwelijks nodig te zijn. ”Belangrijk is dat we bij alle ketenpartners rondom de zorg van het kind betrokken blijven. Hierdoor houden wij de zorg overzichtelijk en kan deze beter afgestemd worden. Dit drukt natuurlijk ook de kosten, en daar profiteert iedereen van.”

Digitaal zorgdossier

Korte lijnen en goede communicatie: dat is waar Chaya zich hard voor maakt. Chaya: “We werken met een digitaal zorgdossier; een zorgdossier dat wij dagelijks vullen met onze bevindingen. Ouders kunnen bijvoorbeeld vanuit thuis inloggen en hebben zo direct toegang tot de informatie over hun kind.” Naast alle belangrijke gegevens met betrekking tot medicijnen en dergelijke, is er in het dossier ook ruimte voor informele ervaringen. Chaya: “We uploaden elke dag een dagverslag met foto’s. Wanneer ouders inloggen zien zij wat hun kind die dag gedaan heeft. Zo zien ze of hun zoon of dochter heeft genoten of misschien juist zijn of haar dag niet had.” Chaya: “Het zorgdossier is dus een tool om de communicatie te bevorderen. De communicatie richting de ouders die ik zelf zo miste.” Met goedkeuring van ouders kunnen ook alle betrokken ketenpartners toegang tot het dossier krijgen, waardoor er snel en adequaat gereageerd en geanticipeerd kan worden indien er een hulpvraag is of extra zorg nodig is. En wanneer ouders vragen neerleggen bij Chaya en haar team, kunnen zij ervan op aan dat ze binnen drie werkdagen reactie hebben van de eigen cliëntbegeleider. Een regel waar Chaya veel waarde aan hecht. “Zorgorganisaties moeten oog blijven houden voor de vraag achter de vraag. Wanneer ouders vragen bij ons neerleggen, zien we vaak dat er eigenlijk een onderliggende vraag is, dat ze doelen op een ander probleem. Korte lijnen zijn daarom belangrijk om te kunnen kijken naar de kern en tijdwinst te kunnen boeken. Als Rensis Zorg proberen we op deze manier het vertrouwen van ouders te winnen. Zij zoeken een partij die kan denken net als hen. Zorg voor een kind is, vanwege de kwetsbaarheid, namelijk heel lastig uit handen te geven.”

Toekomstvisie

En dat brengt Chaya op een ander speerpunt van Rensis Zorg: het nabootsen van de maatschappij. “Kinderen leren veel van elkaar. Daarom is het goed dat bij Rensis Zorg de verschillende kinderen samenkomen, maar vooral ook dat zij samen aan de slag gaan.” Op volle dagen zetten Chaya en haar team daarom graag activiteiten uit. Chaya geeft een voorbeeld: “We gaan bijvoorbeeld met die kinderen die dat aankunnen actief timmeren. We kunnen hiervoor terecht in een hal bij een timmerbedrijf in Bergeijk.” Ze benadrukt hoe belangrijk ze het vindt de ondernemers van Bergeijk te betrekken bij Rensis Zorg. Enerzijds omdat het volgens Chaya van belang is dat de kinderen zoveel mogelijk meedraaien in de samenleving, anderzijds omdat ze ervan overtuigd is dat Rensis Zorg en de ondernemers van Bergeijk veel kunnen betekenen voor elkaar. “Onze kinderen hebben veel potentie en sommige van hen kunnen op termijn, met behulp van onze directe coaching, in het werkveld aan de slag.” Dit leidt ertoe dat Chaya vertelt over haar toekomstvisie. Haar toekomstvisie staat vooral in het teken van haar visie behouden. “Kleinschaligheid is en blijft belangrijk.” Chaya legt uit dat ze dit vooral wil doen door de juiste mensen om haar heen te verzamelen. “Ik stel hoge eisen aan mijn team: geen 9 tot 5 mentaliteit en een flexibele houding. Daarbij heb ik veel aandacht voor teamspirit. Als de teamspirit goed is, dragen we allemaal hetzelfde uit.” Ze gaat verder: “Onze kinderen worden jongeren. Ik wil ernaartoe dat deze kinderen ooit van hun eerste levensjaar tot aan hun overlijden bij Rensis Zorg kunnen blijven. Als ondernemer zijnde kan ik deze groei enkel realiseren door afstand te nemen, maar toch betrokken te blijven.” Jezelf kwetsbaar opstellen en versterken door samenwerking met geschikte partners is volgens Chaya hiervoor de enige juiste formule.

“Ik laat Floor met een gerust hart daar”

Maaike Verhagen is moeder van Floor (4 jaar). Sinds een jaar slaapt Floor drie nachten per week bij Rensis Zorg. Maaike: “Als Floor bij Rensis Zorg is, maak ik me geen zorgen. Ze is er op haar plek.”

Drie nachten per week

Maaike: “Op maandag breng ik Floor naar Rensis Zorg en op donderdag haal ik haar weer op.” Het geeft Maaike rust als Floor bij Rensis Zorg is. “Voorheen ging Floor naar Mappa Mondo in Waalre, echter paste ze daar niet meer in de doelgroep. Van onze thuiszorg hoorden we over Rensis Zorg. We gingen er kijken en het gevoel was meteen goed. Dat zat hem vooral ook in het enthousiasme waarmee Chaya vertelde. Ze had ons vertrouwen direct gewonnen.” Floor slaapt nu drie nachten per week bij Rensis Zorg. Maaike: “Dat is vooral om ons als ouders te ontlasten en ervoor te zorgen dat wij kunnen gaan werken.” Maaike vindt het ook fijn dat Rensis Zorg alles onder één dak biedt. “Floor hoeft niet naar een dagopvang en ook fysiotherapie krijgt ze bij Rensis Zorg. Als ze thuis is, hoeven we daar dus geen rekening meer mee te houden, heel fijn.” Eigenlijk heeft Maaike nauwelijks meer te wensen als het gaat om de begeleiding en behandeling van Floor. “Wij zeggen altijd dat we nu erg verwend zijn als het gaat om samenwerking en communicatie en kunnen nauwelijks meer vragen dan dit.” En dan: “Maar Chaya is wel iemand die openstaat voor ideeën en feedback en er ook daadwerkelijk iets mee doet!”

Kleinschaligheid

Het is vooral de kleinschaligheid die Maaike en haar partner deden besluiten voor Rensis Zorg te kiezen. Maaike: “Floor heeft specifieke zorg en aandacht nodig en bij Rensis Zorg ontvangt ze die. Ze is een heel rustig meisje en vraagt weinig aandacht als ze in haar stoel zit. Zo wordt ze makkelijk ‘vergeten’. Bij Rensis Zorg gebeurt dat nooit. Ze kennen Floor er door en door en dat moet ook om te weten wat er met haar aan de hand is. Zo is Floor vaak ziek, maar bij Rensis Zorg kan en mag ze dat zijn.” Maaike merkt aan Floor dat ze bij Rensis Zorg op haar plek is. “Chaya denkt vooral in mogelijkheden. Ze kijkt naar wat wél kan. Als je me vorig jaar zou vertellen dat Floor kon paardrijden, dan had ik dat nooit geloofd. Maar bij Rensis Zorg kan het dus wel.” Toch vinden Maaike en haar partner het vooral belangrijk dat Floor lekker in haar vel zit. “Het mag geen frustratie worden steeds weer vooruitgang te boeken bij Floor.” Na jarenlang ziekenhuis in, ziekenhuis uit, hebben Floor en haar ouders nu rust. Maaike: “Ze is al driekwart jaar niet meer opgenomen geweest!”

Dagprogramma

Maaike: “Floor heeft veel verzorging nodig als sondevoeding en medicatie. Toen ze net bij Rensis Zorg kwam heeft het team bijscholing gehad in verpleegkundige handelingen. Al was er al heel veel expertise aanwezig.” Maaike is erg te spreken over de dagprogramma’s bij Rensis Zorg en legt uit wat de ‘piramidemethode’ is. “Wanneer Rensis Zorg het programma aan de hand van een thema invult, wordt elk kind er bij betrokken door een activiteit op zijn of haar niveau.” Maaike ontvangt dagverslagen via het digitaal zorgdossier van Floor. “Ik krijg een mailtje als er een nieuw dagverslag of een rapportage in het dossier geüpload is. Ik weet precies wat Floor doet en gedaan heeft; heel transparant.” Maar door het kleinschalige karakter van Rensis Zorg is er ook tussendoor contact. Maaike: “Ik krijg regelmatig een appje van Rensis Zorg met een foto of filmpje van Floor. Heel leuk dat dat kan.” Naast de vaste opvang van maandag tot en met donderdag kan Maaike ook losse verzoeken indienen en is Floor ook op andere momenten welkom bij Rensis Zorg. “De begeleiders komen zelfs bij ons thuis oppassen als we dat vragen en zorgen dan ook voor Floor’s zusje Zara.” Daar voegt ze aan toe: “De mensen die bij Rensis Zorg werken, werken er met heel hun hart.”

Wat merkt Chaya van de transities in de zorg en wat betekenen ze voor Maaike? Chaya: “Ik heb bijna een dagtaak aan het begeleiden van ouders als het gaat om de transities.” Ze vertelt dat ze als een coach ouders meeneemt in het (nieuwe) zorgtraject. Chaya: “Je merkt dat er veel onrust is onder ouders. Alles is nieuw en dat kan verwarrend worden.” Chaya probeert duidelijkheid te creëren en uit te leggen waar ouders hun informatie vandaan kunnen halen. Soms ook sluit ze aan bij keukentafelgesprekken.

Maaike heeft voor wat betreft de zorg voor Floor weinig te maken met de nieuwe Wmo en de gemeente. Maaike: “Floor heeft een persoonsgebonden budget (PGB) dat is overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit jaar ontvangt zij een nieuwe indicatie.” De communicatie vanuit de SVB noemt Maaike waardeloos en datzelfde geldt volgens haar voor de bereikbaarheid. Wel zit ze bij Rensis Zorg in de ouderraad en merkt ze dat er vragen zijn. Maar Maaike kan beamen dat Chaya veel tijd en energie steekt in het helpen van ouders bij het administratieve deel. “Chaya is positief als het gaat om een nieuwe indicatie voor Floor en daar vertrouw ik op!”

Top