Dementievriendelijke gemeente

HOME  |  Dementievriendelijke gemeente

Dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Wij willen toe naar een gemeente waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent, waarin mensen met dementie blijven functioneren, Het doel is een samenleving waarin mensen met dementie iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen en waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Dit willen we bereiken in samenwerking met de inwoners van Bergeijk, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties, dorpsondersteuners, verenigingen, bedrijven en zorginstellingen. 

Er zijn vier belangrijke motieven om van de gemeente Bergeijk een dementievriendelijke gemeente te maken.

  1. Er rust momenteel bij veel mensen een taboe op dementie en de beeldvorming is eenzijdig en redelijk negatief. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel met ingrijpende gevolgen: door het taboe en de negatieve beeldvorming vermindert de levenskwaliteit van mensen met dementie. Wij mensen leven immers altijd in wisselwerking met onze omgeving.
  2. De prognoses zijn duidelijk: het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Dit heeft grotendeels met de vergrijzing te maken. Een dementievriendelijke gemeente staat er garant voor dat mensen langer thuis kunnen blijven en dat hun levenskwaliteit bovendien toeneemt. 
  3. Mensen met dementie leven niet alleen: Als we de levenskwaliteit van mensen met dementie kunnen verbeteren hebben ook de mantelzorgers, familie en vrienden daar baat bij.
  4. Keten verantwoordelijkheid: Wie doet wat? Welke type begeleiding. Het lijkt eenvoudig en voor de hand liggend maar dat is het niet omdat het hier over een verandering in de mentaliteit van mensen gaat, een systeemverandering als het ware.
Top