Goed voorbeeld doet goed volgen

HOME  |  Participatiewet  |  Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen

De gemeente verwacht van werkgevers dat ook zij hun steentje bijdragen door te voldoen aan de banenafspraak. Als werkgever dient de gemeente daarom het goede voorbeeld te geven.

De taakstelling (naar rato van inwonertal) voor garantiebanen (banen voor mensen met een arbeidsbeperking)  die de Kempengemeenten voor 2023 dienen te realiseren is:

Bergeijk:                      4,83
Bladel:                         5,25
Eersel:                         4,81
Oirschot:                      4,76
Reusel-De Mierden:      3,36

Door aan de banenafspraak te voldoen toont de gemeente zich een gelijkwaardige partner bij gesprekken over de invulling bij garantiebanen. Opgedane ervaringen kunnen worden gedeeld met bedrijven die te maken krijgen met deze regeling. De gemeente voldoet aan de gemaakte afspraken uit de “banenafspraak”. Daarnaast biedt de gemeente als sociale werkgever ondersteuning aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt door een garantiebaan in te vullen. Bovendien is het hebben van werk een belangrijke aanjager voor het sociaal welbevinden voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Bergeijk is op dit moment samen met Kempenplus bezig om 3 garantiebanen te creëren.

Top