Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

HOME  |  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

Sinds 1 januari 2007 heeft de gemeente Bergeijk haar afdeling sociale zaken ondergebracht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. De ISD voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: https://isddekempen.nl/

De ISD is gevestigd in Bladel, maar u kunt voor de meeste vragen terecht bij het zorgloket in het gemeentehuis van Bergeijk. Bijvoorbeeld voor zaken die te maken hebben met zorg of extra kosten die onder de bijzondere bijstand vallen. Ook vragen over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld over voorzieningen voor gehandicapten of over huishoudelijke hulp, kunt u stellen aan de medewerkers van het zorgloket.

Het zorgloket is er niet voor mensen die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen. Zij dienen contact opnemen met de ISD de Kempen.

Top