Jeugdhulp in Bergeijk

HOME  |  Jeugdhulp  |  Jeugdhulp in Bergeijk

Jeugdhulp in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft samen met de Kempengemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin + (CJG+) De Kempen. Het CJG+ bestaat uit vier Lokale Ondersteuningsteams (LOT’s) en één Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). De werkers in de teams zijn allen HBO opgeleide jeugd- en gezinswerkers. In elke Kempengemeente is één LOT werkzaam, dat functioneert als direct aanspreekpunt voor vragen over opvoeden en opgroeien. Wanneer vragen complexer worden, schakelt het LOT in overleg met het gezin het Kempenteam voor Jeugdhulp in. Er wordt dan samen met het gezin een gezinsplan opgesteld. Indien er specialistische hulp nodig is van een andere aanbieder als bijvoorbeeld Herlaarhof of de GGzE, kan dat door het LOT worden ingezet.

Het is belangrijk dat u, als het even niet zo lekker gaat in uw gezin, op plaatsen terecht kunt waar u regelmatig komt met uw kind, bijvoorbeeld op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of de basisschool. Deze organisaties werken nauw samen met het CJG+ zodat uw ondersteuningsvraag van daaruit opgepakt kan worden door het LOT.

De 403 gemeenten van Nederland hebben zich georganiseerd in 42 regio’s. De gemeente Bergeijk valt samen met 20 andere gemeenten, waaronder Eindhoven, onder de regio Zuidoost- Brabant. Door samen te werken in de regio kunnen de juiste afspraken worden gemaakt met aanbieders van specialistische zorg, zodat er goede en betaalbare zorg kan worden gegarandeerd.

Top