Nieuwe situatie Wmo gemeente Bergeijk

HOME  |  Wmo  |  Nieuwe situatie Wmo gemeente Bergeijk

Nieuwe situatie Wmo gemeente Bergeijk

Het zorgloket

De invoering van de Wmo betekent voor velen dat zij te maken krijgen met veranderingen.
En uiteraard brengen deze veranderingen vragen met zich mee.

Vragen

De gemeente wil dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer zij daar hulp bij nodig hebben, wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de mensen uit de eigen omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan familie, vrienden en buren. Maar wat doe je als die hulp er niet is? Of als die hulp niet toereikend is? Voor het antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot zorg en welzijn, kunt u terecht bij het zorgloket van gemeente Bergeijk in het gemeentehuis. Bij het zorgloket kunt u u laten informeren en adviseren als u met een zorgvraag zit. Maar ook als u voorzieningen aan wilt vragen kan het zorgloket deze voor u regelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen, maar ook om gehandicaptenparkeerkaarten of inkomensondersteuning. Daarnaast is het zorgloket er voor het aanvragen van alle vormen van begeleiding aan huis. Er zijn echter ook voorzieningen die u bij een andere organisatie moet aanvragen. Dit laatste zult u zelf moeten en kunnen doen, maar uiteraard kan het loket u ook hierbij ondersteunen.

Werkwijze

De zorgconsulente van het loket luistert naar uw vraag en probeert deze waar nodig te verhelderen. In veel gevallen kan zij u direct een antwoord geven of van advies voorzien. Een andere optie is dat zij melding maakt bij de zorgconsulenten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (de ISD) de Kempen van de ondersteuning die gevraagd wordt. Deze consulent houdt met u en mensen uit uw directe omgeving een keukentafelgesprek. In dit gesprek wordt inzicht verkregen in uw persoonlijke situatie en uw zorgvraag. Bij het zoeken naar een maatwerkoplossing wordt eerst bekeken wat u zelf nog kan. Vervolgens wordt er gekeken naar de mensen uit uw omgeving. Wat kunnen zij voor u betekenen? Ook wordt er gekeken of dat algemene voorzieningen voor u doeltreffend kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan de inzet van vrijwilligers, een boodschappendienst of een maaltijdservice. Mocht er dan toch nog een stukje hulp niet voorhanden zijn, kan de Wmo u hierin voorzien.

Bereikbaar

Elke inwoner van gemeente Bergeijk kan met zijn of haar vragen een beroep doen op het zorgloket. Dit geldt niet alleen voor cliĆ«nten (zorgvragers), maar vooral ook voor mantelzorgers. De ervaring is echter dat ook zorgverleners hun weg naar het loket hebben gevonden met hun vragen over de Wmo. Door het grote netwerk van partijen rondom het loket, wordt het uitwisselen van informatie steeds makkelijker. Het zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken, als u er rekening mee houdt dat het mogelijk is dat u even moet wachten. U kunt het loket ook telefonisch bereiken via 0497 - 551 366. Dit telefoonnummer kunt ook gebruiken als u wel graag een afspraak wilt maken.

Top