Participatiewet

HOME  |  Participatiewet

Participatiewet

Participatiewet

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen onder deze wet. Dat geldt ook voor mensen die op de wachtlijst staan voor de Wsw. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Veranderingen

Stand van zaken quotum wet

Goed voorbeeld doet goed volgen

Aquinohuis

Top