Wat verandert er voor de gemeente?

HOME  |  Wmo  |  Wat verandert er voor de gemeente?

Wat verandert er voor de gemeente?

Sinds de doorvoering van de Wmo heeft de gemeente er dus taken bij gekregen. De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ is verdwenen en dat deze taken bij andere wetten zijn ondergebracht. De ondersteuning, begeleiding en dagbesteding die eerst onder de AWBZ vielen, vallen nu onder de Wmo. Voor het aanvragen en verkrijgen daarvan moet u dus voortaan bij de gemeente zijn.

Onderwerpen waarbij de gemeente ondersteuning kan bieden vanuit de Wmo zijn bijvoorbeeld:

  • Huishoudelijke hulp
  • Het verplaatsen in en om uw huis
  • Familie, vrienden of bijeenkomsten bezoeken
  • Begeleiding bij het regelen en organiseren van allerlei zaken
  • Dagbesteding, als u niet meer hele dagen thuis kunt zijn
  • Beschemd Wonen

Andere taken die door de gemeente worden opgepakt vanuit de Wmo zijn:

  • CliĆ«ntondersteuning
  • Waardering en ondersteuning van mantelzorgers
  • 24-uurs telefonische hulpdienst (Sensoor)

Voor een gemeente is het eenvoudiger deze taken uit te voeren dan voor de Rijksoverheid. De gemeente staat dichter bij haar inwoners en kan dus gemakkelijker met hen in overleg om te onderzoeken welke ondersteuning op maat noodzakelijk is.

Voordeel

Met de invoering van de Wmo kan de gemeente inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van inwoners, of het nu ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen betreft. Verder is de gemeente goed op de hoogte welke organisaties (zowel professionele als vrijwillige organisaties) er lokaal actief zijn, waardoor de samenwerking rondom de zorg beter kan worden georganiseerd.

Top