Begroting 2022

Bergeijk kent vele gezichten, letterlijk en figuurlijk. Aan de ene kant hebben we een landelijke uitstraling met veel boerderijen en groen, aan de andere kant veel bedrijven die toeleverancier zijn van de Brainportregio. Mensen komen hier naartoe om te ontspannen, op vakantie te gaan maar ook om te wonen of te werken in een van de zes kernen die Bergeijk rijk is. De hoeveelheid verenigingen en faciliteiten die iedere kern heeft is groot. Wij vinden dat misschien gewoon maar dat is echt uniek.

In Bergeijk doen we het goed en dat is ook terug te zien in ons huishoudboekje. Door het gedegen financieel beleid van de afgelopen jaren is het op dit moment niet nodig om ingrijpende keuzes te maken voor 2022. De kosten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden blijven ongeveer gelijk als we dat vergelijken met vorig jaar. Zo stijgt de Onroerende Zaakbelasting minimaal (1,43%), is er een daling in de afvalstoffenheffing (2,9%) en blijven de kosten voor rioolheffing gelijk. Met onze blik op de toekomst werken we aan een mooi, sociaal en gezond Bergeijk. En dat doen we samen!

Het college van burgemeester en wethouders

Inkomsten: Waar komt het geld vandaan?

€ 27,4 miljoen van het Rijk + € 26 miljoen Lokale heffingen en overige = € 53,4 miljoen totale inkomsten

Hoeveel betaalt een meerpersoonshuishouden gemiddeld in 2022 aan:

  • Onroerende Zaakbelasting: € 324,-
  • Afvalstoffenheffing: € 174,-
  • Rioolheffing: € 255,-

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Visie op de toekomst

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Bergeijkse omgevingsvisie. Een visie die de gemeente opstelt met eenieder die een steentje wil bijdragen aan de toekomst van onze kernen. Naast de gemeente zijn ook inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en raadsleden gevraagd mee te denken over de ambitie en beleidsdoelen voor het Bergeijk van de toekomst.

Uit de Bergeijkse omgevingsvisie komen drie thema's. Dat zijn de kernkwaliteiten van onze gemeente.

  • Het groene karakter → Bergeijk tussen bossen, beken en boerenland
  • Het sociale karakter → Bergeijk, een sterke verbondenheid
  • Het economische karakter → Bergeijk, een Kempische maakindustrie

De komende jaren zullen onze kernkwaliteiten een nog belangrijkere rol krijgen in onze uitvoeringsprogramma's en projecten.

Uitgaven: Waar gaat het geld naartoe?

Bestuur en organisatie → 18%
Veiligheid → 4%
Verkeer, vervoer en infrastructuur → 5%
Economie → 5%
Onderwijs → 3%
Sport, cultuur en recreatie → 4%
Groen onderhoud → 4%
Sociaal domein → 33%

  • Participatie → 5%
  • Jeugd → 7%
  • WMO → 14%
  • BUIG → 7%

Volksgezondheid → 2%
Milieu → 7%
Bouwen en wonen → 11%
Mutaties reserves → 5%

Totale uitgaven € 53,4 miljoen