Belangrijk bericht voor bezoekersPaspoort of identiteitskaart voor Nederlanders woonachtig in het buitenland

De wachttijd voor het maken van een (nieuwe) afspraak is opgelopen tot 17 weken. 

Wanneer u bij het maken van een afspraak geen data te zien krijgt is het maken van een afspraak niet mogelijk. Ook niet telefonisch, per e-mail, ter plaatse of in het geval van spoed.

Op de website van Nederland Wereldwijd kunt u de wachttijden bij andere grensgemeenten raadplegen. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Voordat u officieel bezwaar maakt, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de gemeente. In het besluit staat wie u kunt bellen voor bijvoorbeeld uitleg over het besluit. Als het besluit over iemand anders gaat, dan kunt u ook praten met de persoon die bijvoorbeeld een toestemming heeft gekregen. Het is niet verplicht om eerst te praten. Wel kan praten ervoor zorgen dat geen probleem of ruzie ontstaat.

Bezwaar maken, andere onderwerpen (niet belastingen en KempenPlus)

Als u het niet eens bent met een ander besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Op deze pagina staat hoe u bezwaar maakt tegen een besluit dat niet gaat over belastingen of over een besluit van KempenPlus. Het besluit is bijvoorbeeld een (omgevings-)vergunning, een afwijzing van een verzoek om (duurzame) subsidie, een verkeersbesluit of een besluit over een Woo-verzoek.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.

 • Alleen iemand die belanghebbende is, kan bezwaar maken. Als het besluit aan u is gestuurd, dan bent u altijd belanghebbende en kunt u bezwaar maken. Als het besluit niet aan u is gestuurd, dan moet u zeggen waarom het besluit u raakt. De gemeente bekijkt daarna of u belanghebbende bent.
 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken, vanaf de dag dat het besluit is verzonden naar degene over wie het besluit gaat. Als het besluit is bekendgemaakt  in het digitale Gemeenteblad staat de verzenddatum genoemd.

Voorbeeld:
Het besluit is op een woensdag verstuurd. Dan kunt u 6 weken later voor het laatst op de woensdag bezwaar maken door het bezwaarschrift op het gemeentehuis af te geven of op die datum op de post te doen. Als u te laat bent met bezwaar maken, dan kan het zijn dat u bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Het kan ook zijn dat het besluit niet maar voor één persoon is bedoeld, maar voor iedereen, zoals bij een besluit over verkeersregels. Dan begint de bezwaarperiode de dag na de bekendmaking van het besluit.

Wat moet ik doen?

 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift per post te sturen naar de gemeente of in te leveren bij de balie in het gemeentehuis. In uw bezwaar moeten deze gegevens staan:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat (liefst met het kenmerk of zaaknummer van het besluit)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wat kost bezwaar maken?

Bezwaar maken is gratis. Dat betekent ook dat u niet zomaar een vergoeding krijgt als u gelijk heeft gekregen met uw bezwaar. In de wet is geregeld wanneer u om een vergoeding kan vragen en wanneer u die kunt krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u hulp van een advocaat of rechtsbijstandsverzekering gebruikt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat bekijken of het originele besluit wel goed is genomen. Bij besluiten waarbij de Commissie Bezwaarschriften een advies moet geven, wordt u meestal uitgenodigd voor een hoorzitting.

Lees meer informatie over de Commissie Bezwaarschriften

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. De 12 weken starten wanneer de bezwaartermijn voorbij is en het bezwaarschrift compleet is.
 • De gemeente kan de beslistermijn verlengen met 6 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.

In beroep gaan

De gemeente neemt een besluit op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet u binnen 6 weken in beroep gaan. Informatie over in beroep gaan staat in de beslissing op bezwaar. Om in beroep te gaan bij de rechter moet u wel kosten (griffierechten) betalen. 

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube