De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Uitleg over de WOZ-waarde

Hoe de WOZ-waarde wordt bepaald, hoe u dat zelf kunt controleren en hoe de Waarderingskamer de kwaliteit van de WOZ-taxaties controleert wordt uitgelegd in deze animatievideo(externe link) van de Waarderingskamer.  

Hoe berekenen wij uw WOZ-waarde?

Animatie WOZ-bezwaar

U heeft de WOZ-beschikking en aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2024 ontvangen. Als u de waarde te hoog vindt of vragen heeft over deze beschikking en/of aanslag hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt via 0497 - 551 455. Wij noteren uw vraag, leggen deze voor aan de taxateur en binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

U kunt ook het reactieformulier invullen, de taxateur neemt ook dan binnen de bezwaartermijn telefonisch contact met u op.

Reactieformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2024 (informeel bezwaar)

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. Een formulier voor het indienen van een bezwaar vindt u onder de kop 'Formeel bezwaar'.

Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

Hoe werkt het?

Op uw verzoek kunnen wij de WOZ-waarde(s) van de door u aangegeven woning(en) verstrekken.

U kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl(externe link). Ook kunt u bij de gemeente de WOZ-waarde(s) opvragen via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl.

  • U ontvangt alleen de WOZ-waarde (andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen).
  • Taxatieverslagen zijn niet openbaar.
  • Het gaat alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden
  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

MijnOverheid: digitaal inzien van uw taxatieverslag

U kunt de basisgegevens van uw woning online controleren met uw DigiD via mijnoverheid(externe link). Het gaat om de gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien, dus uw privacy is gewaarborgd. Er wordt uitgegaan van de gegevens van uw pand die bij de gemeente bekend zijn. Daarom is het belangrijk dat die basisgegevens goed in de WOZ-administratie staan. Ook kunt u hier het taxatieverslag downloaden. Uw pand wordt niet individueel getaxeerd.

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 5 april 2024 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

Bezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2024

Bezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2024 (digitaal invullen, downloaden, printen en ondertekend terugsturen)

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

Deze onkostenvergoeding wordt vanaf 1-1-2024 aan u betaald en u moet deze zelf doorbetalen naar dit bedrijf. De gemeente mag deze onkostenvergoeding eerst verrekenen met de nog eventuele openstaande posten.

Extra informatie

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks door de gemeenten worden gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het Rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen). Vanwege de komst van het woningwaarderingstelsel is er een en ander gewijzigd t.b.v. de WOZ-waarde. Deze wijzigingen en meer informatie over de WOZ-waarde kunt u terugvinden via op de website van de rijksoverheid(externe link)