WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

Op uw verzoek kunnen wij de WOZ-waarde(s) van de door u aangegeven woning(en) verstrekken.

U kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl. Ook kunt u bij de gemeente de WOZ-waarde(s) opvragen via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl.

  • U ontvangt alleen de WOZ-waarde (andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen).
  • Taxatieverslagen zijn niet openbaar.
  • Het gaat alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden
  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

MijnOverheid: digitaal inzien van uw taxatieverslag

U kunt de basisgegevens van uw woning online controleren met uw DigiD via mijnoverheid. Het gaat om de gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien, dus uw privacy is gewaarborgd. Er wordt uitgegaan van de gegevens van uw pand die bij de gemeente bekend zijn. Daarom is het belangrijk dat die basisgegevens goed in de WOZ-administratie staan. Ook kunt u hier het taxatieverslag downloaden. Uw pand wordt niet individueel getaxeerd.

Extra informatie

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks door de gemeenten worden gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het Rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen). Vanwege de komst van het woningwaarderingstelsel is er een en ander gewijzigd t.b.v. de WOZ-waarde. Deze wijzigingen en meer informatie over de WOZ-waarde kunt u terugvinden via op de website van de rijksoverheid

Uitleg over de WOZ-waarde

Hoe de WOZ-waarde wordt bepaald, hoe u dat zelf kunt controleren en hoe de Waarderingskamer de kwaliteit van de WOZ-taxaties controleert wordt uitgelegd in deze animatievideo van de Waarderingskamer.  

Hoe berekenen wij uw WOZ-waarde?

Animatie WOZ-bezwaar