Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

In 2009 is door de gemeenteraad van Bergeijk de “Klimaatvisie Kempengemeenten” vastgesteld. Het doel van de Klimaatvisie is: Kempengemeenten Energieneutraal. Dat betekent dat alle verbruikte energie in de Kempen afkomstig is uit binnen de Kempen opgewekte duurzame en hernieuwbare bronnen. Een belangrijke stap om meer vaart te maken met het bereiken van dit doel is het opstellen van een programmaplan BErgeijkENERGY. In het programmaplan BErgeijkENERGY wordt jaarlijks een aanpak beschreven, hoe Bergeijk invulling gaat geven aan het bereiken van energieneutraliteit.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube