Gaat uw bedrijf verhuizen? Geef dan deze verhuizing door aan de Kamer van Koophandel.

Hoe werkt het?

Bedrijf aan huis verhuizen

Gaat u uw bedrijf vanuit huis runnen? In een aantal gevallen is dit mogelijk. Het bestemmingsplan van uw locatie geeft aan wat mogelijk is. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de woonfunctie behouden blijft en dat het gaat om een bedrijf van een bewoner van het pand. Daarnaast is er een aantal andere voorwaarden. 

Bedrijf op bedrijfslocatie

Wilt u uw bedrijf verhuizen naar een bedrijfspand? En heeft u een pand gezien waar u dat wilt doen? Ga dan eerst na wat de bestemming is van het pand. Het toegestane gebruik van het pand staat beschreven in het bestemmingsplan. 

Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Natuurlijk kunt u ook bij de gemeente informeren.

Wat moet ik doen?

Vergunningen

Heeft u eerder een vergunning aangevraagd voor uw bedrijf? Neem dan contact op met de gemeente over de verhuizing van uw bedrijf.

Milieuregels

Heeft u eerder een milieuvergunning aangevraagd of een melding gedaan in het kader van milieu? Op www.aimonline.nl kunt u wijzigingen doorgeven.

Extra informatie

Antwoord op veel van uw ondernemersvragen vindt u op het Ondernemersplein. Op deze website van de rijksoverheid staat ook informatie over wetten, regels en subsidies.