Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen en behartigen de belangen van alle inwoners/ondernemers. Zij worden iedere vier jaar gekozen, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raad bepaalt het beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid op een juiste manier uitvoert. De gemeenteraad vergadert gemiddeld één keer in de vier weken. Tijdens de raadsvergadering debateert de raad over raadsvoorstellen en nemen zij besluiten. Deze vergaderingen zijn openbaar en op locatie of digitaal te volgen.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube