De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad, de raads- en commissieleden en de fracties. De griffie helpt de raad o.a. met het opstellen van moties, amendementen, en is aanwezig bij iedere raads- en commissievergadering. De griffie zorgt er verder voor dat het proces van de gemeenteraad soepel verloopt. Ze adviseert over voorstellen, de werk-wijze en/of de aanpak. Ook plant de griffie vergaderingen, organiseert (informatie)bijeenkomsten en zorgt ervoor dat alle informatie compleet is. 

Contact

Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over raads- of commissievergaderingen, wilt u inspreken of aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de raad? Neem dan contact op met de griffie via griffie@bergeijk.nl