Rekenkamer

De gemeenteraad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een Rekenkamer ingesteld. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. 

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente:

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de gemeenteraad en het college.

Samenstelling Rekenkamer:

De Rekenkamer in Bergeijk bestaat uit eenhoofdige leiding met een externe directeur (directeursmodel). Op deze wijze wordt de onafhankelijke positie binnen de gemeente onderstreept.

Directeur van de Rekenkamer in Bergeijk is Sander Hannen.

Contactgegevens Rekenkamer:

Adres

Postbus 10.000
5570 GA Bergeijk
 

Klankbordgroep:

Om de afstemming tussen de Rekenkamer en de gemeenteraad te bevorderen is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit één raadslid per fractie. De klankbordgroep overlegt minimaal twee keer per jaar met de Rekenkamer over de werkzaamheden van de Rekenkamer.

  Klankbordgroep leden:

  • GL-PvdA: Yfke Froentjes (lid) en Margareth van Hees (plaatsvervangend lid)
  • VVD: Ineke Bergmans (lid) en Twan Jansen (plaatsvervangend lid)
  • LPB: Mark Verhoeven (lid) en Jack van Beek (plaatsvervangend lid)
  • CDA: Ben Groenen (lid) en Rick Groenen (plaatsvervangend lid)

  Ondersteuning:

  De ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamer wordt verzorgd vanuit de griffie door  Vivianne van Wieren-Kraayvanger.

  E-mail: griffie@bergeijk.nl