De Commissie Bezwaarschriften geeft advies over bezwaarschriften aan het bestuur van de gemeente Bergeijk: aan de burgemeester, het college en de raad. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier wisselende leden. De commissie geeft geen advies over bezwaarschriften die gaan over belastingen, sociale zaken en personeelszaken. 

Meer informatie over bezwaar maken

Wat is de Commissie Bezwaarschriften?

De Commissie Bezwaarschriften is een groep juristen en andere experts die is gevormd door de gemeente Bergeijk. De leden wonen en werken niet in de gemeente Bergeijk. 

Samenstelling Commissie Bezwaarschriften(externe link)

Wat doet de Commissie Bezwaarschriften?

Als er bezwaar is gemaakt tegen een besluit, dan regelt de commissie de bezwaarprocedure:

  • controleren of het bezwaar compleet is en als dit nodig is: vragen om het bezwaarschrift aan te vullen
  • alle documenten verzamelen die over het besluit gaan
  • alle documenten sturen naar de partijen die betrokken zijn
  • partijen uitnodigen voor een hoorzitting
  • een advies geven aan de gemeente over wat de gemeente zou moeten doen met het bezwaarschrift

Ik heb bezwaar gemaakt, wat nu?

De commissie controleert eerst of uw bezwaar compleet is en of u bezwaar maakt tegen een besluit (en niet tegen iets anders). Als het bezwaar nog niet compleet is, dan krijgt u de vraag om het bezwaar aan te vullen met gegevens. De commissie stuurt u later de documenten over het besluit die de gemeente naar de commissie heeft gestuurd. Dan nodigt de commissie u uit voor een hoorzitting. 

U en mogelijke andere partijen kunnen tot aan 10 dagen voor de hoorzitting nog documenten opsturen. Let erop dat deze documenten worden gestuurd naar de gemeente en de mogelijke andere partijen.

Wat gebeurt er op een hoorzitting?

Op de hoorzitting krijgen alle partijen (bezwaarmaker, gemeente, derde-belanghebbende) de kans om hun standpunt uit te leggen. De commissie stelt vragen aan de partijen, zodat alle feiten en meningen duidelijk worden. Het kan gebeuren dat de commissie probeert om het probleem informeel op te lossen. Als het bezwaar wordt teruggenomen, komt er geen advies of beslissing op bezwaar meer. Ook kan de commissie andere afspraken met de partijen maken op de hoorzitting. Bijvoorbeeld dat de bezwaarprocedure een paar weken wordt stilgelegd. 

De secretaris van de commissie schrijft in het kort op wat iedereen zegt. De hoorzitting is openbaar. Dit betekent dat publiek kan komen kijken. Als u als publiek bij de hoorzitting wil zijn, dan meldt u zich van tevoren aan bij de secretaris.

Ik kan niet naar de hoorzitting komen, maar ik wil wel. Wat nu?

U bent de bezwaarmaker of een andere belanghebbende, maar u kunt niet naar de hoorzitting komen. Dan kunt u de voorzitter van de commissie vragen om een nieuwe uitnodiging te sturen. De voorzitter zal dit alleen doen als hier een goede reden voor is en dit de mogelijke andere partijen niet stoort. U vraagt dit zo snel mogelijk aan de secretaris nadat u de uitnodiging heeft ontvangen. De voorwaarde voor het uitstellen van de hoorzitting is dat u akkoord gaat met het verlengen van de beslistermijn.


Wanneer krijg ik het advies van de Commissie Bezwaarschriften?

Dat krijgt u bij de beslissing op bezwaar. De commissie stuurt haar advies naar het bestuur van de gemeente ongeveer 4 of 5 weken na de hoorzitting. Het gemeentebestuur (burgemeester, college of raad) moet daarna een beslissing nemen op het bezwaar. De commissie heeft geen invloed op wanneer de beslissing op bezwaar precies wordt genomen. 

Wel moet de gemeente binnen 18 weken na de verzending van het oorspronkelijke besluit de beslissing op bezwaar nemen. Als het bezwaarschrift aangevuld is of als er andere afspraken over de beslistermijn zijn gemaakt, dan duurt het langer. 

Aan wie kan ik vragen stellen over de Commissie Bezwaarschriften?

Dat kan aan de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften. De commissie heeft een secretaris en plaatsvervangende secretarissen voor ondersteuning.

Secretaris Commissie Bezwaarschriften: mevrouw mr. C. Heefer
Telefoonnummer: 0497 – 551 455
E-mailadres: secretariaatcommissiebezwaarschriften@bergeijk.nl