Verzoek om handhavingsbesluit

Wilt u iets melden over bijvoorbeeld verkeer, parkeren, afval of iets anders buiten?

Melding openbare ruimte

Over die onderwerpen hoeft u niet om handhaving te verzoeken. Onze medewerkers behandelen uw melding gauw.

Ziet u bij de 'Melding openbare ruimte' uw onderwerp niet tussen de categorieën staan? Kies dan voor de categorie ‘Overig’.

Verzoek om handhavingsbesluit

Een verzoek om handhaving betekent dat u de gemeente vraagt om een officieel handhavingsbesluit te nemen. U start dan een juridische procedure. U kunt dit doen in deze situatie:

 • U denkt dat iemand de regels overtreedt. Iemand bouwt bijvoorbeeld zonder de nodige vergunning. Of iemand gebruikt een gebouw voor iets dat niet mag op die plek.
 • En u heeft daar persoonlijk last van. U bent bijvoorbeeld buren en ervaart overlast van geluid of uitzicht. U moet ‘belanghebbende’ zijn.

Als het gaat om het overtreden van regels uit het Burgerlijk Wetboek (zoals burenrecht, eigendom, recht van overpad, erfgrens), dan kan de gemeente daar niet mee helpen. Daar is de burgerlijke rechter voor.

Hoe lang duurt dit?

Wanneer de gemeente een handhavingsbesluit neemt, dan moet zij dit goed voorbereiden. Meestal duurt dit een paar maanden.

Probeer eerst te praten

We raden u aan eerst met elkaar te gaan praten. Buurtbemiddeling kan in dit soort zaken helpen. Dit levert vaak veel meer resultaat op dan het direct verzoeken tot handhaving.

Wilt u hulp van een buurtbemiddelaar? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Kempengemeenten:

E-mailadres: BBM@cordaadwelzijn.nl
Telefoonnummer: 06 - 57 48 67 44 of 06 - 40 99 15 42

Handhavingsbesluit

Een handhavingsbesluit betekent dat de gemeente aan degene die de regels overtreedt een opdracht geeft om iets te doen, of juist niet te doen. Dit kan meestal op twee manieren.

Last onder dwangsom:

Als diegene de opdracht niet of niet op tijd uitvoert, dan moet hij een bedrag betalen aan de gemeente. Door het dreigen met de dwangsom probeert de gemeente ervoor te zorgen dat de overtreding stopt.

Last onder bestuursdwang:

Als diegene de opdracht niet of niet op tijd uitvoert, dan gaat de gemeente dit zelf uitvoeren. De kosten die de gemeente maakt, worden teruggevraagd van degene die de regels overtreedt.

Niet anoniem

Een handhavingsbesluit en het verzoek tot handhaving heeft een groot effect op u en degene over wie het gaat.

U kunt niet anoniem verzoeken tot handhaving. Wij toetsen namelijk of u belanghebbende bent. Degene over wie u verzoekt tot handhaving, krijgt een kopie van uw verzoek tot handhaving. De belangrijke gegevens zoals uw adres en uw belang worden daarbij bekend gemaakt.

Gaat het om uw buren? Bedenk dan dat u tijdens en na het verzoek tot handhaving naast elkaar woont. De handhavingsprocedure heeft effect op uw relatie als buren.

Belanghebbende

U moet belanghebbende zijn als u wil dat de gemeente een besluit neemt op uw verzoek tot handhaving. Dit betekent dat u een persoonlijk belang heeft bij het handhavingsbesluit.

Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van gronden of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Verzoek om handhaving opsturen

U kunt op drie manieren een verzoek om handhaving opsturen.

 1. Digitaal (met DigiD of eHerkenning)
  Verzoek om handhaving (DigiD of eHerkenning)
 2. Via de post.
 3. Afgeven bij de balie in het gemeentehuis. Vraag dan om een ontvangstbewijs.

U kunt een verzoek om handhaving niet via e-mail sturen.

U stuurt het verzoek om handhaving aan: 

Gemeente Bergeijk 
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 10.000 
5570 GA Bergeijk 

Verplichte informatie in een schriftelijk verzoek om handhaving

In uw verzoek om handhaving moeten verplicht deze gegevens staan:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het verzoek schrijft.
 • Uw handtekening (bij manier 2 en 3).
 • De locatie (adres en woonplaats) van de overtreding.
 • Beschrijving van de overtreding.
 • Welk belang u heeft (waarom bent u belanghebbende?).
 • Is er een noodsituatie? Waarom?

Ook willen wij graag dit van u weten:

 • De naam van de persoon die of het bedrijf dat volgens u de regels overtreedt.
 • Welke wetten en regels worden overtreden.
 • Welke actie vraagt u van de gemeente?
 • Een foto van de situatie.
 • Heeft u zelf al contact gehad met degene die de regels overtreedt?

Bezwaar maken

Als u een belanghebbende bent en de gemeente neemt een besluit op uw verzoek om handhaving, dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen.