Begroting 2023

De wereld om ons heen verandert

Na twee ‘corona jaren’, waarvan we hopen het achter ons te kunnen laten, worden we helaas alweer geconfronteerd met een nieuwe (financiële) uitdaging, de stijgende energieprijzen. Ook één
die ons wederom allemaal raakt. Als gemeente bekijken we alle mogelijkheden (korte en lange termijn) om onze gemeenschap te ondersteunen. Denk hierbij aan de energietoeslag, de vele subsidie mogelijkheden en projecten die inwoners, verenigingen en ondernemers helpen energiemaatregelen te treffen. We kunnen dit omdat we er financieel nog steeds goed voor staan. Wat niet wegneemt dat we richting de toekomst waakzaam moeten zijn. Voorop staat dat we de kosten voor inwoners laag willen houden en de kwaliteit van leven hoog. En dat doen we als gemeente samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers.

Inkomsten: Waar komt het geld vandaan?

€ 30 miljoen van het Rijk + € 22 miljoen lokale heffingen en overige =
€ 52 miljoen totale inkomsten

Hoeveel betaalt een meerpersoonshuishouden gemiddeld in 2023 aan:

  • Onroerende Zaakbelasting: € 312,-
  • Afvalstoffenheffing: € 174,-
  • Rioolheffing: € 263,-

Totale kosten per jaar in Bergeijk: € 749,-
Totale kosten per jaar landelijk gemiddelde: € 904,-

Infographic van de begroting, tekst staat uitgeschreven op de pagina

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Visie op de toekomst

Vorig jaar is de Bergeijkse omgevingsvisie vastgesteld. Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en raadsleden hebben meegedacht over de ambitie en beleidsdoelen voor het Bergeijk van de toekomst. Maar onze ambitie stopt daarmee niet. Voor de periode 2022
– 2026 kennen we drie belangrijke speerpunten waardoor we samen verder bouwen aan een nog beter Bergeijk:

  1. Samen leven in levendige kernen
  2. Toekomstbestendige omgeving
  3. Ondernemende en betrokken gemeente

De komende jaren zullen deze pijlers een belangrijke rol krijgen in onze uitvoeringsprogramma’s en projecten. Denk hierbij aan de fietsambitie, renovatie en uitbreidingen van onze basisscholen, bouwen van woningen, beschikbaar houden van sociale huurwoningen, maar ook nog meer grip krijgen op het sociaal domein.

Uitgaven: Waar gaat het geld naartoe?

Bestuur en organisatie → 19%
Veiligheid → 4%
Verkeer, vervoer en infrastructuur → 6%
Economie → 1%
Onderwijs → 3%
Sport, cultuur en recreatie → 5%
Groen onderhoud → 5%
Sociaal domein → 34%

  • Participatie → 5%
  • Jeugd → 9%
  • WMO → 13%
  • BUIG → 7%

Volksgezondheid → 2%
Milieu → 8%
Bouwen en wonen → 11%
Mutaties reserves → 2%

Totale uitgaven € 52 miljoen