Begroting 2024

In Bergeijk zijn we ambitieus en pakken we die ambities samen op. Verenigingen, ondernemers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Als gemeente doen we er alles aan om zoveel mogelijk met hen samen te werken om burgerinitiatieven te verbinden en te ondersteunen. Met trots presenteren we een sluitende begroting voor 2024. Met daarin ruimte om nieuwe activiteiten te ondernemen en ambities verder te realiseren. Hiermee versterken ook we onze identiteit voor een goede positie in de regio. Wanneer we vooruit kijken moeten we waakzaam blijven, gezien landelijke ontwikkelingen waar we niet direct invloed op hebben. Toch blijven we ons hard maken voor de sterke positie die de gemeente heeft. Het streven is altijd om de kosten voor alle inwoners zo laag mogelijk te houden en de leefbaarheid in alle kernen hoog. Samen werken we verder aan de toekomst van Bergeijk.

Inkomsten: Waar komt het geld vandaan?

€ 34 miljoen van het Rijk + € 27 miljoen lokale heffingen en overige =
€ 61 miljoen totale inkomsten

Hoeveel betaalt een meerpersoonshuishouden gemiddeld in 2024 aan:
Onroerende Zaakbelasting: € 339,-
Afvalstoffenheffing: € 194,-
Rioolheffing: € 271,-
Totale kosten per jaar in Bergeijk: € 804,-
Totale kosten per jaar landelijk gemiddelde: € 960,-

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Visie op de toekomst

In 2021 is de Bergeijkse omgevingsvisie vastgesteld. Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en raadsleden hebben meegedacht over de ambitie en beleidsdoelen voor het Bergeijk van de toekomst. Maar onze ambitie stopt daarmee niet. Voor de periode 2022 – 2026 kennen we drie belangrijke speerpunten waardoor we samen verder bouwen aan een nog beter Bergeijk:

  1. Samen leven in levendige kernen
  2. Toekomstbestendige omgeving
  3. Ondernemende en betrokken gemeente

De komende jaren zullen deze pijlers een belangrijke rol krijgen in onze uitvoeringsprogramma’s en projecten. Denk hierbij aan de fietsambitie, renovatie en uitbreidingen van onze basisscholen, bouwen van woningen, beschikbaar houden van sociale huurwoningen, maar ook nog meer grip krijgen op het sociaal domein.

Uitgaven: Waar gaat het geld naartoe?

Bestuur en organisatie → 20%
Veiligheid → 4%
Verkeer, vervoer en infrastructuur → 6%
Economie → 3%
Onderwijs → 3%
Sport, cultuur en recreatie → 8%
Sociaal domein → 33%

  • Participatie → 6%
  • Jeugd → 7%
  • WMO → 8%
  • BUIG → 12%

Volksgezondheid → 2%
Milieu → 7%
Bouwen en wonen → 11%
Mutaties reserves → 3%

Totale uitgaven € 61 miljoen