Kunstenaar: Onbekend
Eigenaar: Gemeente Bergeijk
Materiaal: Reliëf in Franse kalksteen
Kleur: Grijs
Plaats: Bergeijk 't Loo, Frater Romboutsstraat
Jaar van plaatsing: 1928 - 2012

Ooit sierde dit timpaan de entree van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Bernardus, beter bekend als melkfabriek ’t Stoom. Nadat de fabriek in 2001 een nieuwe functie kreeg, werd het geveltimpaan herplaatst in een speciaal daarvoor ontworpen overkapping. De voorstelling verwijst naar de eeuwenoude Bernardusverering op ’t Loo. De panelen van het reliëf vertellen het verhaal van de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij is hier afgebeeld tegen de achtergrond van een eikenboom (symbool van Bergeijk). Sint-Bernardus is beschermheilige van vee, vandaar de boerderijdieren om hem heen.