Aankondigingsbord plaatsen

Als u een aankondigingsbord aan de openbare weg wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

Voor het plaatsen van aankondigingsborden moet u schriftelijk vergunning vragen bij de gemeente (het mag geen commerciële reclame zijn).

Heeft deze aankondiging/reclame betrekking op activiteiten binnen de gemeente Bergeijk dan mag u 15 sandwich- / driehoekborden plaatsen. Deze borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 14 dagen.

Wat kost het?

Tarief per 1 januari 2022 (legesverordening gemeente Bergeijk 2022, titel 1, hoofdstuk 20, 1.20.3) voor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een reclame driehoeksbord € 81,20

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let op het volgende:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op borden weigeren.

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het aankondigingsbord wilt plaatsen;
 • op welke plek u het aankondigingsbord wilt plaatsen;
 • wanneer en hoe lang u het aankondigingsbord plaatst;
 • hoe groot het aankondigingsbord is;
 • een tekening of een foto van het aankondigingsbord.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

Extra informatie

De gemeente kan eisen dat uw aankondigingsbord wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het aankondigingsbord goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het aankondigingsbord tegen het weer kan.