Afgezet gebied binnengaan

Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Om welk gebied het gaat.
  • Waarom u het gebied binnen wilt gaan.
  • De datum en het tijdstip waarop u dit wilt doen.
  • De namen van de personen die het gebied binnen willen gaan.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.