Voor de installatie van een alarmsysteem heeft u op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk geen vergunning meer nodig.