Alcoholvergunning voor paracommerciële bedrijven

Twee soorten drank- en horecavergunningen

 • Voor commerciële bedrijven, zoals cafés, restaurants, slijterijen, hotels
 • Voor paracommerciële bedrijven, zoals een buurthuis, sportkantine, museum

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning

eHerkenningFormulier alcoholvergunning voor paracommerciële bedrijven

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar;
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag en hebben dus geen strafblad;
 • elke leidinggevende heeft een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne;
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan de eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte;
 • er zijn geen weigeringsgronden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik meenemen?

 • Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een door beide partijen geparafeerde en getekende koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand;
 • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing);
 • Foto van het terrasmeubilair (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing);

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement;
 • Lijst met barvrijwilligers;
 • Overzicht van de openingstijden.

Wat kost het?

De bedragen vindt u in de legesverordening gemeente Bergeijk, titel 3, hoofdstuk 1.

Hoe lang duurt het?

 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Aan vergunningen voor paracommerciële bedrijven kan de gemeente voorschriften en beperkingen verbinden om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen bruiloften en partijen worden georganiseerd.