Automatische incasso, machtiging

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Hoe werkt het?

Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt het bedrag voor de aanslag Afvalstoffenheffing / Rioolheffing in 12 termijnen afgeschreven. Dit gebeurt altijd aan het einde van de maand.

Het bedrag voor de aanslag OZB / Forensenbelasting en Reclamebelasting wordt in 10 termijnen afgeschreven met als 1e termijn eind maart 2021. Iedere volgende termijn zal aan het eind van elke maand geïnd worden.

U kunt met het online formulier een machtiging afgeven voor automatische incasso. Ook kunt u via dit formulier een rekeningnummer wijzigen of een machtiging stopzetten.