Belastingen, betalingsregeling

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Wilt u in termijnen betalen geef dan de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven via een automatische incasso.

Wat moet ik doen?

Stuur binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een e-mail naar de gemeente via het e-mailadres info@bergeijk.nl. In de e-mail vraagt u om een aangepaste betaaltermijn of uitstel van betaling.

Kunt u door de coronacrisis tijdelijk de gemeente belasting niet betalen? Ook dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. Na akkoord van de gemeente mag u de gemeentelijke belastingen volgens de afgesproken betalingsregeling betalen.

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding