Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding kan worden verleend voor:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Vastrecht afvalstoffenheffing
  • 5 ledigingen van de grijze container (restafval)
  • 6 ledigingen van de groene container (GFT-afval)

Het afval dat niet gratis bij de milieustraat kan worden aangeboden, zoals bouw- en sloopafval etc. wordt niet kwijtgescholden en moet betaald worden.

Let op: per 1 juni 2023 zijn de regels voor kwijtschelding veranderd. 

Wat is er veranderd:

  1. De vermogensnorm is verhoogd. Het toegestane vermogen is afhankelijk van de leefsituatie van de belastingplichtige. De algemene verhoging bedraagt maximaal €2.000 bovenop de reguliere vermogensnorm. Volgens de nieuwe regels mag een inwoner dus meer vermogen hebben en alsnog voor kwijtschelding in aanmerking komen. 
  2. Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt rekening gehouden met de netto kosten voor Kinderopvang. De netto kosten kinderopvang is wat je uiteindelijk (als de kinderopvangtoeslag eraf is) voor de kinderopvang betaalt. 

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen vraagt u aan door het invullen van het verzoekformulier kwijtschelding van belastingen. Het formulier en de bewijsstukken stuurt u aan:
Gemeente Bergeijk
T.a.v. kwijtscheldingen
Antwoordnummer 16011
5570 VJ Bergeijk

Verzoekformulier kwijtschelding van belastingen

U kunt ook kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen van voorgaande jaren. Maar let op, indien u de belastingaanslag al betaald heeft, moet u binnen drie maanden na de betaling kwijtschelding aanvragen. Na 3 maanden kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen voor de aanslag(en) die reeds betaald is.

Per brief wordt u op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek.

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Contact

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?
Stuur dan een mail met uw vraag naar info@bergeijk.nl of neem telefonisch contact op het cluster Financiën van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer 0497 - 551 455.

Waterschap de Dommel

Door Waterschap De Dommel wordt zuiveringsheffing/watersysteemheffing geheven. Ook voor deze heffingen is kwijtschelding mogelijk als u een laag inkomen hebt.

Kwijtschelding aanvragen bij Waterschap De Dommel(externe link)

Extra informatie

Inkomen en vermogen

Wij verlenen geen kwijtschelding als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt en/ of als u vermogen heeft. Er is sprake van vermogen indien de waarde van uw woning minus uw hypotheekschuld hoger is dan het drempelbedrag of indien u een motorvoertuig bezit met een waarde die hoger is dan € 2.269. Vermogen in de vorm van saldo op uw bank- en spaarrekeningen mag niet hoger zijn dan het drempelbedrag dat voor u van toepassing is.

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Uitzonderingen hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Bent u 65 jaar of ouder, of ontvangt u een WWB uitkering ?

Bent u 65 jaar of ouder, of heeft u een bijstandsuitkering voorafgaand aan het jaar waarover u kwijtschelding aanvraagt ontvangen, dan wordt in het navolgende jaar automatisch kwijtschelding toegekend. U hoeft dan geen aanvraag meer te doen. U krijgt na ontvangst van de aanslag over de 1e periode 2023 direct een brief toegezonden waarin wordt aangegeven waarvoor u wij u kwijtschelding verlenen.