Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding kan worden verleend voor:

  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Rioolrecht
  • Vastrecht afvalstoffenheffing
  • 5 ledigingen van de grijze container (restafval)
  • 6 ledigingen van de groene container (GFT-afval)

Bij een eenpersoonshuishouden wordt uitgegaan van het gebruik van containers van 80 liter inhoud. Bij een meerpersoonshuishouden wordt uitgegaan van het gebruik van containers van 140 liter inhoud.

Het afval dat niet gratis bij de milieustraat kan worden aangeboden, zoals bouw- en sloopafval etc. wordt niet kwijtgescholden en moet betaald worden.

 

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen vraagt u aan door het invullen van het verzoekformulier kwijtschelding van belastingen. Het formulier stuurt u samen met de bewijsstukken terug aan Cannock Chase Public.

U kunt ook kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen van voorgaande jaren. Maar let op, indien u de belastingaanslag al betaald heeft, moet u binnen drie maanden na de betaling kwijtschelding aanvragen. Na 3 maanden kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen voor de aanslag(en) die reeds betaald is.

Per brief wordt u op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek.

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Contact

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?
Stuur dan een mail met uw vraag kwspost@cannockchase.nl of neem telefonisch contact op met Cannock Chase Public via telefoonnummer 088-11 68 347.

Extra informatie

Inkomen en vermogen

Wij verlenen geen kwijtschelding als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt en/ of als u vermogen heeft. Er is sprake van vermogen indien de waarde van uw woning minus uw hypotheekschuld hoger is dan het drempelbedrag of indien u een motorvoertuig bezit met een waarde die hoger is dan € 2.269. Vermogen in de vorm van saldo op uw bank- en spaarrekeningen mag niet hoger zijn dan het drempelbedrag dat voor u van toepassing is.

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Uitzonderingen hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Bent u 65 jaar of ouder, of ontvangt u een WWB uitkering ?

Bent u 65 jaar of ouder, of heeft u een bijstandsuitkering voorafgaand aan het jaar waarover u kwijtschelding aanvraagt ontvangen, dan wordt in het navolgende jaar automatisch kwijtschelding toegekend. U hoeft dan geen aanvraag meer te doen. U krijgt na ontvangst van de aanslag over de 1e periode 2021 direct een brief toegezonden waarin wordt aangegeven waarvoor u wij u kwijtschelding verlenen.

Waterschap de Dommel

Door Waterschap De Dommel wordt zuiveringsheffing/watersysteemheffing geheven. Ook voor deze heffingen is kwijtschelding mogelijk als u een laag inkomen hebt.