Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een psychiatrische ziekte
  • autisme
  • ADHD
  • niet-aangeboren hersenletsel

Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld vanwege één van de bovengenoemde aandoeningen, daarbij worden geholpen. Dit kan in combinatie met 24-uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld andere (lichtere) vormen van ambulante woonbegeleiding.

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen.

Voor de gemeente Bergeijk is de gemeente Eindhoven aangewezen als Centrumgemeente. De gemeente Eindhoven ontvangt van het Rijk het geld voor de financiering van Beschermd Wonen. Als er een indicatie aan u wordt afgegeven voor Beschermd Wonen, dan ontvangt u een beschikking. Deze ontvangt u van de gemeente Eindhoven. Ook zorgt de gemeente Eindhoven voor de financiële afwikkeling van Beschermd Wonen.

Contact

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor Beschermd Wonen of als u er meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket Bergeijk.